Oktatók

Biológia


Stromájer Gábor Pál

2007-ben végzett biológia környezettan szakon Pécsett. Diplomamunkáját a HIV-1 vírus VPR fehérje hatásai a Schizosaccharomyces pombe élesztőgombában témában írta. Több tudományos munkában vett részt az elmúlt évek során , az egyik kiemelkedő munkássága a Pécsi Tudományegyetem, Általános és Környezeti Mikrobiológia Tanszék Karotinoid szintézis hatása a sejtmembrán fluiditására a Mucor circinelloides-ben, valamint karotinoidok elhelyezkedésének analízise elektron spin rezonancia spektroszkópiával (ESR)Egészségügyi alapismeretek


Kozmann Krisztina

1999-ben szülésznőként végzett Pécsett, majd 2008-ban szerezte meg diplomás ápolói oklevelét. 10 éves szülésznői tapasztalattal rendelkezik, 2008-tól segíti gyakorlati oktatóként a főiskolai hallgatókat főleg a nőgyógyászat, gyermekgyógyászat szakterületén. Jelenleg is mindkét hivatását nagy szeretettel, és aktívan gyakorolja. Jelenlegi munkahely: PTE ETK Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézetének szakoktatója

Horváthné Divinyi Csilla Szilvia

Szakápolóként és biológia szakos tanárként, mind a gyakorlatban, mind az elméletben sokrétű tapasztalattal rendelkezik. Főként anatómia-élettan, biológia, gyógynövényismeret tárgyakat oktatott. PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskolájában gyógyszertári asszisztens képzés szakmai felügyelete és szervezése a fő feladata, ami ösztönzést nyújtott ez irányba történő továbbkepézések elvégzésére. Folyamatos munka, és képzés mellett több nyertes pályázat elnyerésében is részt vett. Jelenlegi munkahely: PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola mb. nevelési igazgatóhelyettese
Páczi Andrea

2006-ban végzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán diplomás ápolóként, 2015-ben a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karán gyakorlati szakoktató oklevelet szerzett. Betegágy melletti szakmai tapasztalatát 1996-ban a Fővárosi Önkormányzat, Uzsoki utcai Kórházának Központi Intenzív Osztályán, ezt követően sürgősségi, idegsebészeti intenzív posztoperatív időszakban lévő  betegek ápolása és ellátása, majd  kardiológiai  intenzív betegápolás és ellátás területén szerezte. A járóbeteg szakellátásban neurológiai és fül-orr-gégészeti betegek ellátásával és  gondozásával vett részt.  2012-től a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ II. Belgyógyászati Klinika és Nephrológiai Centrumban az ápolási feladatok mellett oktatással is foglalkozott: ápolástan és belgyógyászati szakápolástan gyakorlatot tartott ápoló, szakápoló, BSc ápoló és orvostan hallgatóknak magyar és angol nyelven. Jelenlegi munkahelye: PTE Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola oktatója

 

Utolsó módosítás: 2016. november 3., csütörtök, 12:54